Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

Nasi Ministranci

Strona Ks. Franka

papieskie intencje

 

INTENCJE PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ

SIECI MODLITWY NA ROK 2022

STYCZEŃ

O wychowanie do braterstwa

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają

dyskryminacji i prześladowań na tle  religijnym, znalazły w społeczeństwach,

w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która  rodzi się z bycia braćmi.

LUTY

Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane

Módlmy się w intencji zakonnic i innych kobiet konsekrowanych

‐ dziękując im za ich misję i  odwagę    ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi

w obliczu wyzwań naszych czasów.

MARZEC

O chrześcijańską odpowiedz na wyzwania bioetyczne

Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu

nowych wyzwań bioetycznych

wspierali zawsze  ochronę życia modlitwą

i działaniami społecznymi.

KWIECIEŃ

Za pracowników służby zdrowia

Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby

zdrowia w opiekę

nad osobami chorymi i  starszymi,

szczególnie w krajach najuboższych,

było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

MAJ

O wiarę dla młodych

Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia,

odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię  rozeznawania,

odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

CZERWIEC

Za rodziny

Módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie,

aby dzięki konkretnym gestom  przeżywały bezinteresowność

miłości oraz świętość w codziennym życiu.

LIPIEC
Za osoby starsze

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami

i pamięcią narodu, aby ich  doświadczenie i mądrość

pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją

i  odpowiedzialnością.

SIERPIEŃ

Za małych i średnich przedsiębiorców

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,

poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i  społecznym,

znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności

w służbie  społeczności, w których żyją.

WRZESIEŃ

O zniesienie kary śmierci

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność

i godność osoby, została zniesiona w  ustawodawstwie

wszystkich państw świata.

PAŹDZIERNIK

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu,

był miejscem solidarności,  braterstwa i otwartości,

doświadczając coraz bardziej synodalności.

LISTOPAD

Za dzieci, które cierpią

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te,

które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp

do  edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny.

GRUDZIEŃ

Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją

człowieka znalazły osoby  pragnące angażować się na rzecz dobra

wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy  na poziomie międzynarodowym.

Watykan, 9 stycznia 2021 r.  papież Franciszek

Kamerka na żywo


Nasza Biblioteka

pogrzeby