Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

Strona Ks. Franka

Dla Bierzmowańców

Biskupi naszej Archidiecezji:

Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki

Urodzony 19.05.1948 w Rudzie Śl.-Bielszowicach.
Święcenia kapłańskie: 19.04.1973  w Katowicach.
Święcenia biskupie: 6.01.1998 w Rzymie.
Arcybiskup Metropolita: od 29.10.2011.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła.
Aktualnie pełnione urzędy:
Arcybiskup Metropolita Katowicki,
Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W Stolicy Apostolskiej:
Członek Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
W Konferencji Episkopatu Polski:
Przewodniczący Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej,
Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec,
Delegat KEP ds. Działalności w Polsce "Kirche in Not".

Arcybiskup Damian Zimoń


Urodzony: 25.10.1934 w Niedobczycach.
Święcenia kapłańskie: 21.12.1957 w Katowicach.
Święcenia biskupie: 29.06.1985 w Katowicach.
Arcybiskup Metropolita: do 26.10.2011 r.

Dr nauk teologicznych w zakresie liturgiki,
dr honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
komandor z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Aktualnie pełnione urzędy:
opiekun Duszpasterstwa Głuchych w Polsce,
członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski,
członek Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.


Biskup pomocniczy Gerard Bernacki            
Biskup tytularny Sala Consilina


Urodzony: 03.11.1942 w Książenicach.
Święcenia kapłańskie: 04.06.1967 w Katowicach.
Święcenia biskupie: 16.04.1988 w Katowicach.

Dr nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej
oraz w zakresie teologii życia wewnętrznego.

Aktualnie pełnione urzędy:
biskup pomocniczy katowicki,
wikariusz generalny,
egzaminator diecezjalny,
członek Kolegium Konsultorów,
członek Rady Kapłańskiej,
członek Rady Duszpasterskiej.


Biskup pomocniczy Józef Kupny            
Biskup tytularny Vanariony
Urodzony: 23.02.1956 w Dąbrówce Wielkiej.
Święcenia kapłańskie: 31.03.1983 w Katowicach.
Święcenia biskupie: 4.02.2006 w Katowicach.

Dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii
i socjologii, mgr lic. teologii,
Komandor z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego
Grobu Bożego w Jerozolimie.

Aktualnie pełnione urzędy:
- biskup pomocniczy katowicki,
- wikariusz generalny,
- przewodniczący Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski,
- delegat  Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich;
- członek Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów archidiecezji.


BISKUPI DIECEZJALNI

August Hlond, urodzony 5 lipca1881, święcenia prezbiteratu 23 września 1905, administrator apostolski Górnego Śląska 7 listopada 1922, mianowany biskupem katowickim 14 grudnia 1925, święcenia biskupie 3 stycznia 1926, mianowany arcybiskupem poznańsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski 24 czerwca 1926, kardynałem 20 czerwca 1927, arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim od 6 czerwca 1946 , zmarł 22 października 1948.

Arkadiusz Lisiecki, urodzony 12 stycznia 1880, święcenia prezbiteratu 17 grudnia 1904, mianowany biskupem katowickim 24 czerwca 1926, święcenia biskupie 24 października 1926, kanonicznie objął diecezję 30 października 1926, zmarł 13 maja 1930.

Stanisław Adamski, urodzony 12 kwietnia 1875, święcenia prezbiteratu 12 listopada 1899, mianowany biskupem katowickim 2 września 1930, święcenia biskupie 26 października 1930, kanonicznie objął diecezję 29 listopada 1930, zmarł 12 listopada 1967.

Herbert Bednorz, ur. 22 września 1908, święcenia prezbiteratu 26 czerwca 1932, mianowany biskupem koadiutorem katowickim z prawem następstwa 4 maja 1950, święcenia biskupie 24 grudnia 1950, objął kanonicznie rządy diecezją 12 listopada 1967, zmarł 12 kwietnia 1989.

Damian Zimoń,
ur. 25 października 1934, święcenia prezbiteratu 21 grudnia 1957, mianowany biskupem katowickim 3 czerwca 1985, kanonicznie objął diecezję 18 czerwca 1985, święcenia biskupie 29 czerwca 1985, mianowany arcybiskupem metropolitą katowickim 25 marca 1992.
Wiktor Skworc,  urodzony 19.05.1948 ,święcenia kapłańskie: 19.04.1973 ,święcenia biskupie: 6.01.1998 w Rzymie.Arcybiskup Metropolita: od 29.10.2011.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła.


BISKUPI POMOCNICZY

Teofil Bromboszcz, urodzony 25 kwietnia 1886, święcenia prezbiteratu 26 czerwca 1912, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 24 marca 1934, święcenia biskupie 3 czerwca 1934, zmarł 12 stycznia 1937.

Juliusz Bieniek, urodzony 11 kwietnia 1895, święcenia prezbiteratu 16 czerwca 1918, mianowany biskupem? pomocniczym katowickim 13 marca1937, święcenia biskupie 25 kwietnia 1937, zmarł 17 stycznia 1978.

Józef Kurpas,
urodzony 21 marca 1912, święcenia prezbiteratu 20 czerwca 1937, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 25 listopada 1962, święcenia biskupie 24 lutego 1963, zmarł 19 maja 1992.

Czesław Domin, urodzony 6 lipca 1929, święcenia prezbiteratu 28 czerwca 1953, mianowany biskupem? pomocniczym katowickim 30 kwietnia 1970, święcenia biskupie 15 sierpnia 1970, mianowany biskupem koszalińsko-kołobrzeskim 1 lutego 1992, zmarł 15 marca 1996.

Janusz Zimniak, urodzony 6 września 1933, święcenia prezbiteratu 9 września 1956, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 2 września 1980, święcenia biskupie 4 listopada 1980, mianowany biskupem pomocniczym bielsko-żywieckim 25 marca 1992.

Gerard Bernacki
, urodzony 3 listopada 1942, święcenia prezbiteratu 4 czerwca 1967, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 18 marca 1988, święcenia biskupie 16 kwietnia 1988.

Piotr Libera,
urodzony 20 marca 1951, święcenia prezbiteratu 15 kwietnia 1976, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 23 listopada 1996, święcenia biskupie 6 stycznia 1997, mianowany biskupem płockim w 2007.

Stefan Cichy
, urodzony 30 marca 1939, święcenia prezbiteratu 23 czerwca 1963,? mianowany biskupem pomocniczym katowickim 26 sierpnia 1998, święcenia biskupie 12 września 1998, mianowany biskupem legnickim 19 marca 2005.

Józef Kupny, urodzony 23 lutego 1956, święcenia prezbiteratu 31 marca 1983, mianowany biskupem pomocniczym katowickim 21 grudnia 2005, święcenia biskupie 4 lutego 2006.


Dekanat Wodzisław Śląski

Siedziba

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim
Archidiecezja katowicka
Dziekan                                ks. Bogusław Płonka


Wicedziekan                           ks. Janusz Jojko

Ojciec duchowny                         ks. Józef Wojciech


Dane statystyczne Liczba kapłanów

diecezjalnych -  21

Liczba parafii - 11


Pytania przygotowujące młodzież do Sakramentu  Bierzmowania
Rozmowa kandydatów do bierzmowania z Księdzem Proboszczem zakres materiału


1| Znajomości materiału nauczania religii w zakresie gimnazjum;
2| Ogólna znajomość Pisma św.;
3| Ogólna znajomość Mszy św.;
4| Duch Św. w Biblii (symbole);
5| Życiorys patrona (opisana sylwetka Patrona - do ks. Stanisława; poza przypadkami braku świętego lub błogosławionego Patrona dla danego imienia, przy udzielaniu Sakr. Bierzmowania pozostaje imię nadane kandydatowi na chrzcie);
6| Dialog kandydatów z biskupem podczas liturgii bierzmowania (Pragniemy, aby);
7| Hymn Przybądź, Duchu Stworzycielu (nowy Skarbiec, s. 551);
8| Mały Katechizm: Dary Ducha Św., Dekalog, Pięć warunków dobrej spowiedzi, Siedem sakramentów.

UWAGA: Spotkania odbywają się w wyznaczonym miejscu.
Ad.1 | Na PODSTAWIE ZESZYTU Z RELIGII (z klas od 1 do 3 gimnazjum) oraz INDEKSU

Ad. 2| Ogólna znajomość Pisma Świętego
(Inne nazwy - Biblia; Stary i Nowy Testament):
zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających fakty, wydarzenia i słowa Boga skierowane do ludzi dla ich pouczenia i zbawienia; Biblia ma podwójnego autora: Boga, od którego pochodzi słowo oraz ludzi, którzy to słowo spisali;
natchnienie biblijne to pewien wpływ Boga na ludzkich autorów, aby przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, czego On chciał;
Pismo św. składa się z 73 ksiąg (46 - ST, 27 - NT);
zostało spisane w trzech językach: hebrajski, aramejski, grecki (tzw. języki oryginalne).
Biblia jest pewną historią, ale nie jest nauką historyczną. Jest to tzw. historia zbawienia.

Duch Św. jako ten, który dzieli się darami:
Dary Ducha Św. (Iz 11, 2 - 3) dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują.
Największym darem otrzymywanym w Sakramencie Bierzmowania jest sam Duch Św.!

Ad. 3| Ogólna znajomość układu Mszy św.
Obrzędy wstępne:
znak krzyża; pozdrowienie zgromadzonych; akt pokutny; chwała na wysokości
(niedziele - bez adwentu i W.P., święta, uroczystości); modlitwa dnia (oracja - kolekta);
LITURGIA SŁOWA
czytanie I; psalm responsoryjny;
czytanie II (niedziele, uroczystości);
śpiew przed Ewangelią /aklamacja/ (Alleluja lub Chwała Tobie...);
Ewangelia;
Homilia;
wyznanie wiary (Credo, w niedziele, uroczystości);
modlitwa powszechna;
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
przygotowania darów
modlitwa eucharystyczna (prefacja, Święty, Święty, wezwanie Ducha Św., przeistoczenie, modlitwa upamiętniająca śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, modlitwa ofiarnicza, modlitwa wstawiennicza, doksologia - Przez Chrystusa...
obrzędy Komunii św. (rozpoczynają się od modlitwy Ojcze nasz)
Obrzęd zakończenia:
pozdrowienie, błogosławieństwo, rozesłanie.
Ad. 4| Duch św. w Biblii (symbole):
Języki jakby z ognia (Dz 2, 3-4 - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku). Symbol ognia pojawia się w Piśmie św. wiele razy. Obrazuje on wielką moc,
z jaką działa Duch Święty,
Gołębica
biblijne opowiadanie o potopie (Rdz 8, 8 - 12) nawiązuje do obrazu Ducha Św. w postaci gołębicy; gdy Chrystus wychodzi z Jordanu po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty przedstawiony w postaci gołębicy i spoczywa na Nim (Mt 3,16),
woda
Symbolika wody oznacza działanie Ducha Św. w sakramencie chrztu. Woda chrzcielna oznacza narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Św. (1 Kor 12,13),
namaszczenie (1 J 2, 20.27),
wiatr (J 3, 8).
Ad. 6| Dialog kandydatów z biskupem podczas liturgii bierzmowania:
Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym Sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy,/ aby Duch Święty,/ którego otrzymamy,/ umocnił nas do mężnego wyznawania wiary/ i do postępowania według jej zasad.
(Obrzęd udzielania Sakramentu:)
Biskup: (Twoje imię), PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Bierzmowany: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Bierzmowany: I z duchem Twoim.


PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA1.a ZNAKI KRZYŻA ŚWIĘTEGO
W imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. a) ANIOŁ PAŃSKI
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za Zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

b) KRÓLOWO NIEBA (w okresie wielkanocnym)

P. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
W. Albowiem któregoś nosić zasłużyła, alleluja.
P. Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
W. Módl się za nami do Boga, alleluja.
P. Raduj się i wesel, o Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
P. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. W. Amen

3a. MODLITWA PRZED JEDZENIEM
Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twojej szczodrobliwości spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen.

3b. MODLITWA PO JEDZENIU
Dziękujemy Ci, Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój: rano, wieczór, we dnie w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszelkiego złego. Prowadź do żywota wiecznego. Amen.

5a. MODLITWA PRZED NAUKĄ
Duchu Św., który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam otuchy i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

5b. MODLITWA PO NAUCE

Dzięki Ci, Boże, za światło tej nauki. Pragnę, abym nim oświecony mógł Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. AKT WIARY Wierzę w Ciebie, Boże żywy,W Trójcy Jedyny, prawdziwy, Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może
6a. AKT NADZIEI Ufam Tobie, boś Ty wierny Wszechmocny i miłosierny.Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
6b. AKT MIŁOŚCI Boże, choć Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko miłuję, Nad wszystko, co jest stworzone Boś Ty dobro nieskończone.
6c. AKT ŻALU Ach, żałuję za me złości, Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Do poprawy dążącemu.
Z MAŁEGO KATECHIZMU


7. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
Jest jeden Bóg.
Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

8.DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. 2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. 3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4.Czcij ojca swego i matkę swoją. 5.Nie zabijaj. 6.Nie cudzołóż. 7. Nie kradnij. 8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

9. DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI

Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
A bliźniego swego jak siebie samego.

10. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

11. SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
Chrzest. 2. Bierzmowanie. 3. Najświętszy Sakrament. 4. Pokuta. 5. Namaszczenie Chorych. 6. Kapłaństwo. 7. Małżeństwo.

12. TRZY CNOTY BOSKIE
1. Wiara. 2. Nadzieja. 3. Miłość.

13. CZTERY CNOTY GŁÓWNE
Roztropność. 2. Sprawiedliwość. 3. Umiarkowanie. 4. Męstwo

14. SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha. 2. Chciwość. 3. Nieczystość. 4. Zazdrość. 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Gniew. 7. Lenistwo.

15. CNOTY PRZECIWSTAWNE GRZECHOM GŁÓWNYM
1. Pokora. 2. Szczodrobliwość. 3. Czystość. 4. Życzliwość. 5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu. 6. Łagodność. 7. Pracowitość.

16a. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA
1. Łaknących nakarmić. 2. Pragnących napoić. 3. Nagich przyodziać. 4. Podróżnych w dom przyjąć. 5. Więźniów pocieszać. 6. Chorych odwiedzać. 7. Umarłych pogrzebać.

16b. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY
1. Grzeszących napominać. 2. Nieumiejętnych pouczać. 3. Wątpiącym dobrze radzić. 4. Strapionych pocieszać. 5. Krzywdy cierpliwie znosić. 6. Urazy chętnie darować. 7. Modlić się za żywych i umarłych.

17. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE
Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą
Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą Synami Bożymi
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie

18. DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Mądrość. 2. Rozum. 3. Rada. 4. Męstwo. 5. Umiejętność. 6. Pobożność. 7. Bojaźń Boża

19. RADY EWANGELICZNE
1. Dobrowolne ubóstwo. 2. Dozgonna czystość. 3. Posłuszeństwo z miłości ku Bogu.

20. RZECZY OSTATECZNE
1.Nieuchronna śmierć. 2. Sprawiedliwy Sąd Boży. 3. Wieczne niebo dla dobrych, a piekło dla złych

pogrzeby

Kamerka na żywo

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka

Pielgrzymki