Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

Strona Ks. Franka

Ks. Piotr Płonka

Ks. Piotr Paweł Płonka

 

Ur. 18.06.50r. w Siemianowicach Śląskich. 80-83 wikary w Kościele NMP MP ?na górce? w Jastrzębiu Zdroju. Od 1980 duszpasterz hipisów w kościele ?na górce?. 04.12.81 zostaje mianowany kapelanem więziennym. 15.12.81 przebywa wraz z ks. Krzysztofem Ryszką wśród strajkujących górników w KWK XXX-Lecia PRL, bierze udział w negocjacjach KS ?S? z dyrekcję i komisarzem wojskowym. Po strajku na tej kopalni kieruje do sądu pismo w obronie internowanych i aresztowanych członków KS. Bierze udział w rozprawie sądowej oskarżonych z KS w KWK XXX- Lecia PRL. 16/17.12.81 przebywa wraz z ks. Janem Wiśniewskim w następnej kopalni w KWK Borynia wśród strajkujących. Tam też odprawia Mszę strajkową i udziela absolucji generalnej strajkującym. Od 1982 (styczeń) jako kapelan więzienny, regularnie co niedziela odprawia (wraz z ks. Antonim Łatko) po trzy Msze Św. dla internowanych w Szerokiej w Jastrzębiu Zdroju.i tak do końca istnienia Ośrodka (marzec 1982). Współpracuje z Romualdem Bożko, Adamem Kowalczykiem i Marianem Szczepkowskim (później wyjaśni się, że był to TW o ps. Twarogowski) przy redagowaniu pisma GROS. 1982/83 przewozi i ukrywa powielacz. Współpracuje z ks. proboszczem Bernardem Czerneckim. Od 1988 do nadal kapelan KO Komitet Obywatelski) w Piekarach Śląskich.1983-93 diecezjalny duszpasterz Trzeźwości także diecezjalny duszpasterz górników. Odznaczony Sercem ?S? KWK Pniówek i Andaluzja.

Opracował: Andrzej Dyrda ze żródła:

Encyklopedia Solidarności realizowanego przez Stowarzyszenie

 

 

Inne źródło danych

Piotr Płonka, ks., ur. 18 VI 1950 w Siemianowicach Śl. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (1975).

1975-1978 wikary w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie, 1978-1980 Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku, XI 1980?1983 NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 1980-1981 duszpasterz hippisów, od 4 XII 1981 kapelan więzienny w Jastrzębiu.

15 XII 1981 wraz z ks. Krzysztofem Ryszką wśród strajkujących w KWK XXX-lecia PRL, uczestnik negocjacji KS z dyrekcją i komisarzem wojskowym, po strajku interweniował w sądzie w obronie internowanych i aresztowanych, 23 II 1982 świadek obrony w procesie członków KS; 16/17 XII 1981 mediator podczas strajku w KWK Borynia, odprawił mszę w kopalni i udzielił absolucji generalnej pozostającym na strajku górnikom; od I 1982 jako kapelan więzienny wraz z ks. Antonim Łatko odprawiał niedzielne msze w Ośr. Odosobnienia w Jastrzębiu; 1982-1983 współpracownik podziemnego pisma ?GROS. Górniczy Ruch Oporu Solidarność? (w kontakcie m.in. z Romualdem Bożko, Adamem Kowalczykiem i Marianem Szczepkowskim), pomagał w pracach redakcyjnych, 1982/1983 przewoził i ukrywał powielacz. W 1983 wikary w kościele św. Wojciecha w Mikołowie, 1983-1986 w Bazylice Matki Boskiej Piekarskiej w Piekarach Śl., 1986-1993 proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego tamże, od 1993 MB Częstochowskiej w Wilchwach k. Wodzisławia Śl. 1983-1993 diecezjalny duszpasterz górników.

Od 1989 kapelan KO w Piekarach Śl.

pogrzeby

Kamerka na żywo

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka

Pielgrzymki