Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

Strona Ks. Franka

ruchy i wspolnoty

Legion Maryji

Legion Maryji

Legion Maryi jest wspólnotą apostolską zrzeszającą ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana (księdza względnie członka kongregacji religijnej - zakonnika, zakonnicy), który pełni funkcję kierownika duchowego i odpowiedzialny jest za formację wewnętrzną całej wspólnoty.
Celem Legionu Maryi jest uświęcenie jego członków przez modlitwę oraz czynną pracę apostolską w dziele Maryi i Kościoła.
Duch Legionu Maryi jest tym samym duchem, jaki ożywiał Maryję. Jest to Duch pełnienia Woli Bożej, wielkiej pokory, umartwienia, pokuty i wytrwałej modlitwy. Właśnie w modlitwie odzwierciedla się postawa pobożności Legionu.

Dzieci Maryji

Wspólnota Dzieci Maryji

 


została założona 24 maja 1978 roku przez księdza Jana Morcinka, na zlecenie ówczesnego biskupa Herberta Bendorza.

8 grudnia obchodzimy Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny, jest to święto Wspólnoty Dzieci Maryji. W tym dniu podczas uroczystej mszy świętej dziewczynki i chłopcy, pragnący dołączyć do wspólnoty, składają przyrzeczenia oraz otrzymują medaliki z wizerunkiem Maryi. Medaliki są zawieszone na kolorowych wstążkach. Każdy kolor ma inne znaczenie. Białą wstążkę mają dziewczyny, które są we wspólnocie najdłużej i najczęściej są one animatorkami, żółty kolor wstążeczek mają nowe dzieci, które przystępują do wspólnoty.

 

Celem wspólnoty jest upodobnienie się do Maryji i Jej naśladowanie. Na naszych spotkaniach nie tylko się modlimy, ale także śpiewamy, rysujemy, bawimy się. W czasie wakacji letnich planujemy wyjazdy na rekolekcje i wycieczki.

 

W naszej parafii w latach 2004-2007 działała grupa Dzieci Maryji. Gromadziła wiele dzieci. Od września 2016 tworzymy nową grupę Dzieci Maryji. Do wspólnoty należą dziewczynki jak i chłopcy. Naszym opiekunem jest ksiądz Jan Pietryga.

 

Zachęcam do odwiedzenia oficjalej strony Ruchu Dzieci Maryji Archidjecezji Katowickiej:

http://dziecimaryi.pl/

 

Zapraszam na cotygodniowe sobotnie spotkania, które odbywają się o godzinie 10:00 w salce obok dolnego kościoła.

 

animatorka wspólnoty Anna Mrozek

 

 

Poniżej znajdziesz więcej informacji:

 

Dzieci Maryji

08.12.2003 - NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - PATRONALNE ŚWIĘTO WSPÓLNOTY DZIECI MARYI.

 

Droga Neokatechumenalna

 

 

Informuję że Wspólnota Drogi Neokatechumenalnej została połączona

ze Wspólnotą z parafii pw. Św. Herberta i tam należy szukać wszelkiej informacji.

 

Administrator Andrzej Dyrda

 

 

 

Domowy Kościół

Domowy Kościół


http://www.dk.oaza.pl/v7/strgl.php

 

pogrzeby

Kamerka na żywo

Nasi Ministranci


Nasza Biblioteka