Intencje na dziś

niedziela 14 Lipiec
Godzina: 07:00 Za + Gerdę Goik w kolejną rocznicę śmierci, męża Tadeusza. 
Godzina: 09:00 Za + + Genowefę i Władysława Żarskich, Łucję i Konstantego Tatarczyk, Zygmunta Tatarczyka, zmarłych sąsiadów i krewnych. 
Godzina: 11:00 1. Za + + Annę i Bolesława Szkatuła we wspomnienie urodzin. 
Godzina: 11:00 2. Chrzest św. Adam, Ignacy Lubszczyk
poniedziałek 15 Lipiec
Godzina: 07:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
wtorek 16 Lipiec
Godzina: 07:00 Za + Edmunda Skutnik - Msza św. od Przyjaciół Rodziny
środa 17 Lipiec
Godzina: 07:00 Z prośbą o zdrowie, opiekę M.B.Częstochowskiej i Dary Ducha Św. dla wnuków: Lidki, Emilki, Franka i Antka.
czwartek 18 Lipiec
Godzina: 17:00 W podziękowaniu za szczęśliwie przepracowany Rok Katechetyczny, prosząc o Dary Ducha Św. i Boże prowadzenie w nowym roku katechetycznym.
piątek 19 Lipiec
Godzina: 17:00 Za + Jana Małgorzatę Pacha, Eugeniusza i Łukasza Pacha, Annę Suchodolską. 
sobota 20 Lipiec
Godzina: 17:00 Za + Danielę i Stanisława Małczak, Hildegardę i Ludwika Tkocz, ich syna Henryka, zmarłych krewnych, zmarłych z rodzin: Brol, Glenszczyk, Blazy. 
niedziela 21 Lipiec
Godzina: 07:00 Za + Józefa i Reginę Blazy, zięcia Wiesława Skowron, jego rodziców oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
Godzina: 09:00 Za + Ireneusza Kozielskiego, jego rodziców Klarę i Franciszka, teścia Józefa Gonsior. 
Godzina: 11:00 Za + + Antoniego Adelajdę Pawluś, Zofię i Józefa Gruszczyńskich, Mariana Kukiełkę. 

Podcast "Modlitwa w drodze"

Wiadomości

Wzór opłaty za wywóz śmieci z parafialnego cmentarza
czytaj więcej

Kwiatki Papieża Franciszka
czytaj więcej

a

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II
czytaj więcej

 

 

Święty Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!

Błogosław Kościół, który kochałeś i któremu służyłeś,
którym kierowałeś i odważnie wiodłeś po drogach świata,
aby wszystkim ludziom niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził.
Błogosław młodym, którzy byli twoją wielką miłością.
Pomóż im marzyć i patrzeć wysoko w górę, aby znaleźli światło,
które rozjaśni drogi ich życia na ziemi.
Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie!
Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę,
tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba,
w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar.
Janie Pawle, osłaniaj rodzinę swoją modlitwą.
Pobłogosław Polskę, której synem czułeś się także wtedy,
kiedy Bóg wezwał Cię, byś był ojcem.
Strzeż w twojej ukochanej Ojczyźnie tego chrześcijańskiego znamienia,
które jest cennym dziedzictwem historii
i kompasem wskazującym przyszłość dla twojego narodu.
Módl się za cały świat, wciąż jeszcze naznaczony napięciami,
wojnami, niesprawiedliwością i wybuchami nienawiści.
Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość:
módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.
Święty Janie Pawle, módl się za nami i, z twojego okna w Niebie,
ześlij nam Boże błogosławieństwo!  Amen.

 

 

(Angelo kard. Comastri Wikariusz Jego Świątobliwości dla Miasta Watykanu.)

 

 

Ojcze nasz ?.

 

Zdrowaś Maryjo ?.

 

Pod Twoją obronę ?.

 

Święty Janie Pawle  II  módl się za nami.

Modlitwa Internauty
czytaj więcej

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.