Intencje na dziś

niedziela 18 Luty
Godzina: 07:00 Za + Konstantego i Łucje Tatarczyk, Zygmunta Tatarczyka, Genowefę i Władysława Żarskich, zmarłych krewnych i sąsiadów. 
Godzina: 09:00 Za + Annę i Stanisława Menżyk, Gertrudę i Józefa Mitko, Gertrudę, Bertę, Pawła, Ewalda, Daniela Menżyk, Walentego Świerczek i dwie żony, Katarzynę i Ludwika Cichy, Antoninę i Franciszka Mitko, Henryka Bura, Antoniego Kocur, Barbarę Adamik, ks. proboszcza Bolesława Kopca, zmarłych z rodziny i pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące.
Godzina: 11:00 Za + męża Zbigniewa Jezutek, rodziców Michała i Franciszkę Mazur, Teściów Bronisława i Krystynę Jezutek. 
Godzina: 15:00 Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z okazji 95 urodzin  Anastazji Rączka z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. Te Deum.
poniedziałek 19 Luty
Godzina: 07:00 Podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z okazji 85 urodzin  Czesława Mielczarek  z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Częstochowskiej. Te Deum.
wtorek 20 Luty
Godzina: 07:00 Za + Krzysztofa Dominiak, rodziców Henrykę i Józefa Dominiak, Gertrudę i Benedykta Hejna, synów Jana i Władysława. 
Godzina: 17:00 Za + Jadwigę Płaczek w miesiąc po śm.
środa 21 Luty
Godzina: 07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo w Rodzinie.
czwartek 22 Luty
Godzina: 17:00 Za + Zdzisława i Zofię Szajor. 
piątek 23 Luty
Godzina: 17:00 Za + zalecanych
sobota 24 Luty
Godzina: 17:00 Za + Marię, Rufina Jurczyk, rodziców, rodzeństwo, dziadków z obu stron, córkę Różę, wnuka Ryszarda, Bronisławę i Józefa Firut, rodziców, rodzeństwo z obu stron, zięcia Piotra, zmarłych z pokrewieństwa sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące. 
niedziela 25 Luty
Godzina: 07:00 Za + + męża Zygmunta Tatarczyka; Łucję i Konstantego Tatarczyk; Henryka i Helenę Szmuk; Tomasza Mentel; dziadków: Danus, Szmuk, Skaba; + + z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Godzina: 09:00 Za + Aniele i Leona Krypczyk, syna Jerzego, Martę Cichy, rodziców z obu stron, wnuków, synową, zięcia, zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów z ulicy świerkowej. 
Godzina: 11:00 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Marii Mroczek z prośbą o dalsze zdrowie i Boże Błogosławieństwo. 
Godzina: 15:00 W intencji rocznych dzieci: Iga Porwoł; Lena i Klara Porwoł, Blanka Arendarska, Franciszek Malich. Dzieci przyjmujących chrzest św.: Tymoteusz, Antoni Mrozek; Jan, Jakub Krakowczyk. W intencji Ich Rodziców i Chrzestnych.

Podcast "Modlitwa w drodze"

Wiadomości

Wzór opłaty za wywóz śmieci z parafialnego cmentarza
czytaj więcej

Kwiatki Papieża Franciszka
czytaj więcej

a

Modlitwa za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II
czytaj więcej

 

 

Święty Janie Pawle, błogosław nam z twojego okna w Niebie!

Błogosław Kościół, który kochałeś i któremu służyłeś,
którym kierowałeś i odważnie wiodłeś po drogach świata,
aby wszystkim ludziom niósł Jezusa i wszystkich do Niego prowadził.
Błogosław młodym, którzy byli twoją wielką miłością.
Pomóż im marzyć i patrzeć wysoko w górę, aby znaleźli światło,
które rozjaśni drogi ich życia na ziemi.
Błogosław rodzinom, błogosław każdej rodzinie!
Ty dostrzegłeś atak szatana na rodzinę,
tę cenną i nieodzowną iskrę z Nieba,
w której pulsuje miłość Boga i w której zapala się życie, Boży dar.
Janie Pawle, osłaniaj rodzinę swoją modlitwą.
Pobłogosław Polskę, której synem czułeś się także wtedy,
kiedy Bóg wezwał Cię, byś był ojcem.
Strzeż w twojej ukochanej Ojczyźnie tego chrześcijańskiego znamienia,
które jest cennym dziedzictwem historii
i kompasem wskazującym przyszłość dla twojego narodu.
Módl się za cały świat, wciąż jeszcze naznaczony napięciami,
wojnami, niesprawiedliwością i wybuchami nienawiści.
Ty przeciwstawiałeś się wojnie, wzywając do dialogu i siejąc miłość:
módl się za nami, abyśmy byli niestrudzonymi siewcami pokoju.
Święty Janie Pawle, módl się za nami i, z twojego okna w Niebie,
ześlij nam Boże błogosławieństwo!  Amen.

 

 

(Angelo kard. Comastri Wikariusz Jego Świątobliwości dla Miasta Watykanu.)

 

 

Ojcze nasz ?.

 

Zdrowaś Maryjo ?.

 

Pod Twoją obronę ?.

 

Święty Janie Pawle  II  módl się za nami.

Modlitwa Internauty
czytaj więcej

Wszechmogący Boże, który stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo oraz nakazałeś poszukiwać dobra, prawdy i piękna, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Izydora, abym kierował się do tych witryn internetowych, które są zgodne z Twoją wolą, a napotkanych internautów traktował z miłością i cierpliwością. Amen

Święty Izydorze: wspomagaj mnie!

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.