Warto odwiedzić

Archidiecezja Katowice

Centrum Jana Pawła II


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Caritas Katowice

Jasna Góra

 

Psałterz Maryi

 

Modlitwa w drodze

Nasi Ministranci

Strona Ks. Franka

Nasza Świątynia

Nasza Świątynia

 

 

 

 

 


 

Ołtarz Bożego Miłosierdzia

Ołtarz Bożego Miłosierdzia w naszej świątyni znajduje się obok Kaplicy Chrzcielnej.
Można tu w spokoju oddać się modlitwie i prosić Świętą Faustynę o wstawiennictwo.

 Przeniesienie Figury Świętej Barbary

Wraz z figurą Św. Barbary, przeniesiono również krzyż i obraz, które do tej pory znajdowały się na cechowni KWK 1 Maja.

Figura ta powstała w roku 1980, a było to zrealizowanie jednego z głównych postulatów, jakie górnicy wysuwali podczas strajków.
Komitet Założycielski NSZZ "Slodiarność" podjął rozmowy z ówczesnym dyr. Marianem Słomczyńskim, który bardzo pozytywnie
ustosunkował się do życzenia większości górników. Wydał odpowiednie dyspozycje swoim służbom kopalnianym o udzielenie pomocy
górnikom w zrealizowaniu tego postulatu. Zakupiono bryłę grafitu i w tej bryle podjął się wykonania figury św. Barbary artysta śp. Bogdan Niechciał.
Głównym konsultantem przy powstaniu tego dzieła był śp. ks. prob. Bolesław Kopiec, który podczas strajków sprawował ofiarę Mszy Św.
dla górników, na terenie kopalni. Był główną podporą duchową w tych trudnych chwilach. Po podpisaniu porozumień strajkowych w dniu 03.10.1980r.
wolą ówczesnego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" przy pomocy Dyrekcji doprowadzono do tego, że już po upływie 40 dniu po zakończeniu strajku
w dniu 12.12.1980 nastąpiło wprowadzenie figury św. Barbary i ustawienie jej w specjalnie przygotowanej do tego celu wnęce w cechowni kopalnianej.
Głównym koncelebrantem tej uroczystości był śp. ks. bp Czesław Domin, który w asyście kilkunastu księży z okolicznych parafii sprawował ofiarę Mszy Św.
Poświęcił figurę św. Barbary oraz wygłosił Słowo Boże skierowane do braci górników. Podziękował wszystkim a zwłaszcza ks. Bolesławowi Kopcowi
oraz Komitetowi Założycielskiemu NSZZ "Solidarność", którzy przyczynili się do tak wspaniałej uroczystości, która miała miejsce w dniu 12.10.1980.

Kopalnia została zlikwidowana i z tego powodu przyszło nam uczestniczyć w bardzo bolesnej ceremonii przeniesienia figury Św. Barbary do kościoła
parafialnego M.B. Częstochowskiej gdzie znajdzie swoje godne miejsce. Uroczystość ta miała miejsce 08.12 2001 r. Głównym koncelebrantem
był ks. biskup Gerard Bernadzki w asyście obecnego ks. proboszcz Piotra P. Płonki, oraz byłego proboszcza śp. ks. Bolesława Kopca i księży z okolicznych parafii.


Nowe skrzydło "Palmy Zwycięstwa" z Bł. Ks. Jerzym Pipiełuszko

 

 

Odnowienie Prezbiterium

 


Odnowienie naszego prezbiterium polegało w pierwszej kolejności na renowacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
oraz figur św. Anny, św. Floriana, św. Barbary i św. Franciszka .

 Tabernakulum i krzyż również rozbłysły nowym światłem, dzięki rzeźbionym w drzewie promieniom.

 


 

Wcześniejszy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, ten który służył nam, aż do renowacji nowego, został przeniesiony
w Uroczystej Procesji do dolnego kościoła. Tam nowe miejsce, na którym ów obraz zawisł, poświęcił nasz Ks. Prob. Piotr Płonka.

 

 

Dnia 28 lipca 2007 roku, Ks. Prob. Piotr Płonka
poświęcił pierwszą z czterech figur, św. Annę,
która przedstawiona jest wraz z córką, małą Maryją.

Kolejnym ważnym dniem, był 28 sierpnia 2007, kiedy to również Proboszcz pokropił wodą święconą Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej po renowacji.
Wydarzenie to odbyło się podczas Czuwania Poperegynacyjnego.

 

 

Dnia 28 września 2007 roku po renowacji zawitał do nas
Święty Florian, patron naszych strażaków.

 

  

Podczas kolejnego Czuwania Poperegrynacyjnego
zawitała do nas
Święta Barbara.

 

Kolejnym ze Świętych jest odnowiona Figura Świętego Franciszka.

 

Od dnia 28 listopada nasze prezbiterium wzbogaciło się o nowe elementy.

Te "promienie" podkreślają wagę i znaczenie krzyża Chrystusowego jak i tabernakulum.

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie... dziękujemy Chrystusowi - za krzyż !
Uciekajmy się do Krzyża Chrystusa Pana!

 

 

Figura Świętego Józefa

Figura św. Józefa stoi w przedsionku kościoła.
Jest to patron naszych rodzin i przykład rodzica.
Podstawa, na której ustawiona jest figura, pokryta jest napisami w języku niemieckim,
pochodzi ona z roku 1887.

 

 

 

Święty Maksymilian Maria Kolbe

Figura świętego stoi tuż przy naszej świątyni, jest on patronem ulicy, przy której usytuowany jest kościół.
Święty Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkanin, kanonizowany w 1982r., organizator zakonnego
ośrodka drukarsko-wydawniczego w Niepokalanowie, założyciel i redaktor kilku pism katolickich, m.in. Rycerza Niepokalanej,
Małego dziennika. 1931-35 misjonarz w Japonii, organizator zakonu franciszkanów w Nagasaki,
wydawca pism katolickich w języku japońskim. W 1941 wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Zgłosił się dobrowolnie zamiast jednego z wyznaczonych na śmierć współwieżniów, umarł w bunkrze głodowym.


 

Figura Matki Boskiej została usytuowana na frontonie ściany Kościoła od strony parkingu.


Obraz Św. Charbela Makhlouf (Jusuf Antun Machluf )

dowiedz się więcej na ten temat

 


Kamerka na żywo


Nasza Biblioteka

pogrzeby